PADİ EMERGENCY FIRST RESPONSE EĞİTİMİ

Eğitime başlamak için yaş limiti ve herhangi bir sertifika ihtiyacı duyulmamakla beraber dalıcı olmayan kişiler de bu eğitime katılabilirler..


EFR bir ilk yardım eğitim programıdır. Kurs birincil ve ikincil yardım uygulamalarını ve tekniklerini konu alır. Birincil müdahale kalp masajı (CPR) ve suni solunum uygulamalarını, ikincil müdahale ise kanama, kırık, omurilik yaralanmaları ve boğulma gibi kaza durumlarında uygulanacak teknikleri konu alır. Emergency First Response programı dalıcıların ileri eğitimlerinde tercih edebilecekleri PADI Rescue Diver ve PADI Divemaster eğitimlerinin gerekliliklerinden...olmasının yanı sıra dalıcı olmayan kişilerin de sıklıkla tercih ettikleri bir eğitim programıdır.

Kurs Yapısı ve Standartlar Performans bazlı bir eğitim sistemi olduğu için kurs süresi kursiyerlerin performansına göre değişmektedir.(ortalama 8 saat) Tüm bilgi ve beceriler kursiyerlere kazandırıldıktan sonra farklı grup çalışmaları ve senaryolarla kazanılan beceriler pekiştirlir. Temel amaç Emergency First Response eğitimdeki tüm uygulamaların birer motor beceri haline getirilmesidir.

 

EMERGENCY FIRST RESPONSE EĞİTİMİ

Sosyal Medya