PADI OPEN WATER DALICI EĞİTİMİ

Temel dalış eğitimini kapsayan bu kurs, güvenli dalış için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu eğitimlerde size sadece su altında emniyetli ve sağlıklı dalışlar yapmanız değil, aynı zamanda çevreye saygılı birer dalıcı olarak denizlerimizin altında yatan kültürel ve tabii varlıklarımıza nasıl sahip çıkacağınız da öğretilecektir.

Kurs, üç bölümden oluşmaktadır.

Teorik Bölüm:

Dalış eğitmeni, eğitim sunumları ve eğitim kitabı eşliğinde gerçekleşir. Yüzerlik, basınç-hacim ilişkileri, sıkışma ve eşitleme, dalış malzemeleri, sualtında haberleşme, ortam, problem çözme, dalış hastalıkları, sportif dalış tablosu (SDP) kullanımı, dalış becerilerinin uygulanması konularını içerir.

Sığ Su Çalışmaları:

Teorik eğitimlerini başarı ile bitiren kursiyerlerimiz üç saat süren sığ su çalışmalarına alınarak su altında yapılması gereken tüm beceriler öğretilir. Amaç; açık su çalışmalarında yapılacak becerileri ilk kez sığ suda öğrenerek, açık su eğitimine hazır halde ve kendine güvenerek gitmektir.

Açık Deniz Çalışmaları:

Dalış eğitmeni tarafından gerçekleştirilir ve toplam 4 dalış yapılır. Performans gerekliliklerini yerine getiren kursiyerlerimiz PADI Open Water Diver brövelerini almaya hak kazanırlar. Sahip oldukları bröve ile dünyanın her yerinde dalış yapabilirler.

Kursa Katılım Koşulları:

Donanımlı dalışa engel, sağlık açısından bir rahatsızlığı bulunmamak, yüzme bilmek ve 14 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. 

Sosyal Medya